ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

Package ระยะเวลา ประกาศงาน การสืบค้น ใบสมัครงาน Promotion พิเศษ ราคาชำระ(ไม่รวม Vat)
DreamLife 1 สมัครใช้บริการกดที่นี่
2 เดือน
10 ตำแหน่ง 100 Resume - 500 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี่
DreamLife 2 สมัครใช้บริการกดที่นี่
4 เดือน
30 ตำแหน่ง 200 Resume เพิ่มพิเศษอีก 7 วัน 750 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี่
 
       

 

Package ระยะเวลา การลงประกาศ การสืบค้น ใบสมัครงาน Promotion พิเศษ ราคาชำระ(ไม่รวม vat)
DreamTime 1 สมัครใช้บริการกดที่นี้
1 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด เพิ่มพิเศษอีก 14 วัน 999 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
DreamTime 2 สมัครใช้บริการกดที่นี้
2 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด เพิ่มพิเศษอีก 14 วัน 1,200 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
DreamTime 3 สมัครใช้บริการกดที่นี้
3 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด เพิ่มพิเศษอีก 1 เดือน 1,500 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
 
       

.

Package ระยะเวลา การลงประกาศ การสืบค้น ใบสมัครงาน Promotion พิเศษ ราคาชำระสุทธิ
DreamJob 1 สมัครใช้บริการกดที่นี้
1 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด - Free Banner 1,500 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
DreamJob 2 สมัครใช้บริการกดที่นี้
2 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด - Free Banner - เพิ่มพิเศษอีก 7 วัน 2,500 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
DreamJob 3 สมัครใช้บริการกดที่นี้
3 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด - Free Banner - เพิ่มพิเศษอีก 14 วัน 3,500 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
DreamJob 6 สมัครใช้บริการกดที่นี้
6 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด - Free Banner - เพิ่มพิเศษอีก 1 เดือน 5,000 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
Dream Year สมัครใช้บริการกดที่นี้
12 เดือน
ไม่จำกัด ไม่จำกัด Free Banner - เพิ่มพิเศษอีก 2 เดือน 8,000 บาท สมัครใช้บริการกดที่นี้
           
* ถ้ามีการเปิดให้บริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รบกวนลูกค้าดูตัวอย่าง Resume ที่หน้าเว็บก่อนตัดสินใจสั่งซื้อและชำระเงิน