ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
ศรัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-18 )


นุชนาฎ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-17 )


นส.อุบลวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-15 )


ชานน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-15 )


ธนภัทร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-15 )


มาฮาดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานต่างประเทศ ( จัดซื้อ และงานทั่วไป ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บันนังสาเรง เมือง ยะลา
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-13 )


มนู xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/อื่นๆ ( Data entry/public relations/other ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-12 )


วริษฐา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-10 )


นางสาว กัญญารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรสนาม ( Site Engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-10 )


A M Safayet xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-09 )


นาย นราวิชญ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างศิลป์/ฝ่ายศิลปกรรม ( Fine Arts ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : จิตรกรรม/ศิลปศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-08 )


นางสาว ฐิติพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฝ่ายจัดซื้อ,ธุรการ ( admin ) (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-08 )


นราวิชญ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-08 )


นางสาว น.ส.ญาราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี/บุคคล ( Accounting/HR ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-07 )


ธัญจิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-07 )


นางสาว สรารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-07 )


อรุณลักษณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-07 )


กัญญารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-07 )


Piyachart xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส ( senior product designer ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangkae Bangkok กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-06 )


ศศิวิมล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-06 )


Page 2 of 3766   <- Back | Next ->