ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว กุศลิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-09-02 )


ปฏิกรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-08-11 )


นางสาว ชนิสรา xxxx อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรฝ่ายผลิต ( Production engineer, Process engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-08-10 )


นางสาว ศุภนิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-08-03 )


นางสาว โชติกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานทั่วไป (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-07-10 )


นางสาว โชติกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานทั่วไป (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-07-10 )


นางสาวกุลา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-07-06 )


ปรีดาภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-30 )


นางสาว ขนิษฐา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ,พนักงานการเงิน ( financial staff ) (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-30 )


สุขฤทัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-25 )


นางสาว กาญจนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Administration ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 14 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-22 )


ปราโมช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-22 )


นางสาว กวินทิพย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านป่า เมือง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : รัฐศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-21 )


ฮัสนีซา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-10 )


นางสาว ศรัณยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ( Lab ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-10 )


ภาวิณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-04 )


ชลธิชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-03 )


ชลธิชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-03 )


จิตสุภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-03 )


นาย weerawat xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2022-06-02 )


Page 2 of 3797   <- Back | Next ->