ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว เกวลิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Copy writer, Content writer, พิสูจน์อักษร, ฝ่ายบุคคล, ประสานงาน ( Copy writer, Content writer,Proofreading officer, HR, Coordinate officer, ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-27 )


นางสาว ันันทินี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนภาษาเกาหลี ( Korean teacher ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-21 )


นางสาว ปวีนุช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-20 )


นาย รุ่งนคร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเทคนิคและหัวหน้างาน ( Technician and Leader ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-16 )


นางสาว สายสุดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-15 )


Amita xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-12 )


Amita xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-12 )


นาง อุบล xxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตำบลพิมาน อำเภอเมือง สตูล
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-10 )


อาทิตยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-09 )


ฮัสลีนา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บรรณาธิการ, บรรณารักษ์, ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-08 )


นางสาว นริสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรตรวจสอบและประกันคุณภาพ ( QA Engineer ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-03 )


นางสาว นริสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรตรวจสอบและประกันคุณภาพ ( QA Engineer ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-03 )


ยุพา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Administration ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-01 )


นาย นพดล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรสนาม ( Site engineer ) (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-27 )


รดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-27 )


รดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-27 )


ปวีณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-23 )


นางสาว น.ส.พัชรนิษฐา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/ธุรการประสานงานขาย/ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-23 )


นางสาวอัสมัค xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักเขียนนิยาย นักเขียนบทละคร ( Novelist ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : - เมืองนครปฐม นครปฐม
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-21 )


นางสาว สุภาวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี ( พนักงานทั่วไป ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-20 )


Page 2 of 3763   <- Back | Next ->