SEARCH 
หางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคนเข้าทำงาน มากมาย ฝากประวัติ ลง Resume ช่วยให้หางาน ได้ง่ายขึ้นอัตราค่าโฆษณา ลงประกาศหางาน ลง โฆษณาฟรี กับประกาศย่อยต่างๆติดต่อสอบถาม รายละเอียด
งานราชการงานพิเศษ งานชั่วคราว parttime jobงานอิสระ freelanceฝึกงาน นักศึกษา training

จดหมายสมัครงาน

                                                                                                                                                                           1 ซอย 118 ถนนลาดพร้าว
                                                                                                                                         แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

                                                                                               21 กรกฎาคม 2547

เรื่อง ขอสมัครงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
                        2. ใบรับรองการศึกษา
                        3. รูปถ่าย

          ผมทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์งานวันนี้ ฉบับที่ 149 วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2547 ว่าทางบริษัทของท่านต้องการรับสมัครพนักงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ผมมีความสนใจมาก จึงมีความประสงค์จะขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
           ประการแรก บริษัทของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ใช้บริการโฆษณาย่อยจากหนังสือพิมพ์ ในเครือของท่าน
           ประการที่สอง ผมมีความสนใจงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพิสูจน์อักษร ซึ่งเป็นงานที่ผมมั่นใจว่าจะสามารถใช้ความรู้และ ความสามารถที่เรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย ในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยไทย ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เป็นระหว่างที่ศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ผมได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
           ผมจึงมีความมั่น\ใจเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรได้ดี และหากท่านต้องการตรวจสอบประวัติของผม โปรดติดต่อได้โดยตรง ยังผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของผม พร้อมกันนี้ ผมได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว
           ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ให้เข้าพบเพื่ออธิบายในรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อผมได้เบอร์โทรศัพท์ 02-0444212 และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

                                                                                               ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                                                                                                   (นายทองก้อน มูลพร้อม)

 
บทความเกียวกับการหางาน จัดหางาน ค้นหางานต่างๆทีมีประโยชน์


  การแนะแนวอาชีพ
- จริยธรรมกับงาน
- ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน
- ตัวอย่างการเขียน Resume ข้อมูลส่วนตัว
- การประกอบอาชีพอิสระ
- แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การรับงานไปทำที่บ้าน
- แนวทางในการตัดสินใจอาชีพแบบจำลอง
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
- ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
- ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- รวมลิงค์ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล
- บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
- สิทธิประโยชน์
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
บคลิกภาพกับการเลือกสายอาชีพ
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน
ทุนสำหรับรับงานกลับไปทำที่บ้าน แนวทางประกอบในอาชีพอิสระ
ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ
แหล่งเงินทุนของอาชีพอิสระ


จริยธรรมกับการทำงาน
สำนักงานจัดหางานของกระทราง

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
กฤหมายแรงงาน
 
 

มีบริษัท จัดหางาน มากกว่า 7,000 บริษัท
ข้อมูลพนักงานหลายหมื่นคน
ศูนย์รวมงาน กว่า 40000 ตำแหน่ง

สามารถเพิ่มปรับแต่เก็บข้อมูลงานที่สนใจได้อย่างง่ายดายโดยมีตำแหน่งงาน พนักงานสมัครอยู่จำนวนมาก ด้วยระบบจัดการที่สมบูรณแบบทำให้ สามารถค้นหาตำแหน่งและข้อมูลด้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่ง Resume ได้ด้วยตัวเอง
เพียงสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองตลอด 24 hours.โดยปิดและเปิดระบบ ค้นหาตัวท่านในกรณี ที่ได้งานแล้วและสามารถ เปิดระบบใหม่ได่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ให้เสียเวลา

สถานที่เรียนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในราคาถูก