logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
สายฝน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-23 )


พิชชานันท์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-23 )


นางสาว จิรภา xxxx อายุ : 35 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - QC/QA ( QA/QC ) (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นาย โกศล xxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กุดป่อง เมือง เลย
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


โกศล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว สุรีย์วัลย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อหรือบัญชีหรืองานโลติสติกส์ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว WATCHAREE xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เศรษฐศาสตร์, การเงิน-การธนาคาร ( Economics, financial ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นาย นาย ภัคพล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานช่าง (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นาย พงษ์ศักดิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ , พนักงานคลังสินค้า (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว แสงดาว xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Graphic Designer/Editor/photography ( Graphic Designer/Editor/photography ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว สาวิณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sales Executive (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว เนตรนภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Co-Event , เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( - ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


พรทิพย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลขา (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นาย นายเนติธร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรโยธา ( civil engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นางสาว อังคณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คอมพิวเตอร์,ธุรการ,การบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นาย ณัฏฐ์ธนัน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างโยธา (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


สุภาวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นางสาว นางสาวอินอาม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กรกนก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กนกอร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


Page 1 of 3545   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
สายฝน xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-23 )


นางสาว สาวิณี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sales Executive (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว แสงดาว xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Graphic Designer/Editor/photography ( Graphic Designer/Editor/photography ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นาย พงษ์ศักดิ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ , พนักงานคลังสินค้า (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นาย นาย ภัคพล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานช่าง (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว WATCHAREE xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เศรษฐศาสตร์, การเงิน-การธนาคาร ( Economics, financial ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว สุรีย์วัลย์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อหรือบัญชีหรืองานโลติสติกส์ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


โกศล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นาย โกศล xxxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กุดป่อง เมือง เลย
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


นางสาว จิรภา xxxxx อายุ : 35 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - QC/QA ( QA/QC ) (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-22 )


สุภาวดี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นาย ณัฏฐ์ธนัน xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างโยธา (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นางสาว อังคณา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คอมพิวเตอร์,ธุรการ,การบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นาย นายเนติธร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรโยธา ( civil engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


พรทิพย์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลขา (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นางสาว เนตรนภา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Co-Event , เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( - ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-21 )


นางสาว พิมพา xxxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Admin ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว นางสาว ธิดารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กุลรภัส xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/บัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว อภิญญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แม่หวาด ธารโต ยะลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


Page 2 of 3545   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details