logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นาย ฉัตรพล xxxx อายุ : 26 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกร ( Telecommunication Engineer or Electrical Engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 34 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-26 )


นาย อูทแมน xxxx อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บริหารการจักการ ( Management ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-20 )


นางสาว ขนิษฐา xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ควบคุม, ทดลองประจำห้องปฏิบัติการ ( QA, QC, Scientist ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-16 )


นาย นายธีรพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานขับรถ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-09 )


นาย ไตรภพ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูล ( พนักงานคีย์ข้อมูล ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-07 )


นายพัชร์ดนัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ หรือ งานอื่นๆ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


จิรัฐิติกาล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


นางสาว อ้อมใจ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน ขายกาแฟ (ประสบการณ์ 18 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


ศุภพิชญ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sales (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


ธนาภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Admin ธุรการ (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


นาย bopit xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างประกอบท่อ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


ณัฐภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทรัพยากรบุคคล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


ว่าที่ร.ต จีรวัฒน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่าง (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


จริยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานพาร์ทไทม์ ไม่จำกัดอายุ ทำงานอยู่บ้าน ไม่มีค่าสมัคร (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นาย จักร์กฤษ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซล (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นาย นายประทีป xxxx อายุ : 31 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขับรถเทรลเลอร์หรือรถพ่วง (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


ชลธิชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


จิราพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คัดพลอย (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นางสาว น.ส.สุประวีณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - sale and ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ( sale area ) (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 19 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นายโกศล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


Page 1 of 3503   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
นาย อูทแมน xxxxx อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บริหารการจักการ ( Management ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-20 )


นางสาว ขนิษฐา xxxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ควบคุม, ทดลองประจำห้องปฏิบัติการ ( QA, QC, Scientist ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-16 )


นาย นายธีรพงษ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานขับรถ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-09 )


นาย ไตรภพ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูล ( พนักงานคีย์ข้อมูล ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-07 )


ธนาภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Admin ธุรการ (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


ศุภพิชญ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sales (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


นางสาว อ้อมใจ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน ขายกาแฟ (ประสบการณ์ 18 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


จิรัฐิติกาล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


นายพัชร์ดนัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ หรือ งานอื่นๆ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-03 )


นายโกศล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นางสาว น.ส.สุประวีณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - sale and ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ( sale area ) (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 19 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


จิราพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คัดพลอย (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


ชลธิชา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นาย นายประทีป xxxxx อายุ : 31 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขับรถเทรลเลอร์หรือรถพ่วง (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นาย จักร์กฤษ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซล (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


จริยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานพาร์ทไทม์ ไม่จำกัดอายุ ทำงานอยู่บ้าน ไม่มีค่าสมัคร (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


ว่าที่ร.ต จีรวัฒน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่าง (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


ณัฐภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทรัพยากรบุคคล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นาย bopit xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างประกอบท่อ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-02 )


นางสาว พฤกษา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ข้อมูล หรือฝ่ายขาย ( Information or sales department ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-04-01 )


Page 2 of 3503   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details