logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
สุพรรณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่การตลาด,ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-07 )


พรไพลิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แคชเชียร์ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-07 )


Chait xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Rig electrician (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-06 )


ปัทมา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-05 )


Pattaranarin xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-05 )


นางสาว น.ส.จิราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการบัญชี (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองตัน วัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-05 )


นางสาว ชนิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ,ครูอัตราจ้าง,ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-04 )


นางสาว แจ่มนภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบังคับคดีภาคสนาม (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-04 )


นางสาว สุดารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ธุรการ ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-04 )


นางสาว Supamas xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนทำอาหาร เเละ เบเกอรี่ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-03 )


วุฒิชัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-03 )


นางสาว สุชาภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-02 )


Darunee xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนง.บัญชี (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-01 )


เอลิสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-01 )


นางสาว อนิญชนา xxxx อายุ : 39 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลประจำโรงงาน (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 30 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-30 )


นาย Anand xxxx อายุ : 43 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูคณิต (ใช้ภาษาอังกฤษ) (ไม่สามารถเขียนภาษาไทย) ( Math Teacher (using English medium) (unable to write Thai) ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Wat Thapra Bangkok Yai กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 29,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


ตุ๊กตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - P c. (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


นางสาว เบญจวรรณ xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Thai (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


นางสาว วริณทร xxxx อายุ : 34 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Supply chain (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


นางสาวณัฐิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรรมเคมี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-24 )


Page 1 of 3603   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
สุพรรณี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่การตลาด,ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-07 )


Chait xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Rig electrician (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-06 )


นางสาว น.ส.จิราภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการบัญชี (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองตัน วัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-05 )


Pattaranarin xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-05 )


ปัทมา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-05 )


นางสาว สุดารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ธุรการ ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-04 )


นางสาว แจ่มนภา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบังคับคดีภาคสนาม (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-04 )


นางสาว ชนิดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ,ครูอัตราจ้าง,ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-04 )


วุฒิชัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-03 )


นางสาว Supamas xxxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนทำอาหาร เเละ เบเกอรี่ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-03 )


นางสาว สุชาภา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-02 )


เอลิสา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-01 )


Darunee xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนง.บัญชี (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-12-01 )


นางสาว อนิญชนา xxxxx อายุ : 39 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลประจำโรงงาน (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 30 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-30 )


นางสาว วริณทร xxxxx อายุ : 34 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Supply chain (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


นางสาว เบญจวรรณ xxxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Thai (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


ตุ๊กตา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - P c. (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


นาย Anand xxxxx อายุ : 43 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูคณิต (ใช้ภาษาอังกฤษ) (ไม่สามารถเขียนภาษาไทย) ( Math Teacher (using English medium) (unable to write Thai) ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Wat Thapra Bangkok Yai กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 29,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-25 )


สุปรียา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-24 )


จารุณี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อ (ประสบการณ์ 18 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-24 )


Page 2 of 3603   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details