ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว ันันทินี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนภาษาเกาหลี ( Korean teacher ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-21 )

นางสาว ปวีนุช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-20 )

นาย รุ่งนคร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเทคนิคและหัวหน้างาน ( Technician and Leader ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-16 )

นางสาว สายสุดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-15 )

Amita xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-12 )

Amita xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-12 )

นาง อุบล xxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตำบลพิมาน อำเภอเมือง สตูล
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-10 )

อาทิตยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-09 )

ฮัสลีนา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บรรณาธิการ, บรรณารักษ์, ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-08 )

นางสาว นริสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรตรวจสอบและประกันคุณภาพ ( QA Engineer ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-03 )

นางสาว นริสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรตรวจสอบและประกันคุณภาพ ( QA Engineer ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-03 )

ยุพา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Administration ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-09-01 )

นาย นพดล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรสนาม ( Site engineer ) (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-27 )

รดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-27 )

รดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-27 )

ปวีณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-23 )

นางสาว น.ส.พัชรนิษฐา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/ธุรการประสานงานขาย/ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-23 )

นางสาวอัสมัค xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักเขียนนิยาย นักเขียนบทละคร ( Novelist ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : - เมืองนครปฐม นครปฐม
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-21 )

นางสาว สุภาวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี ( พนักงานทั่วไป ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-20 )

นางสาว ศิรินภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( Environmental Engineer and Safety Officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : นาดี เมือง สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-08-17 )

Page 1 of 3760   <- Back | Next ->